სასესხო და წილობრივი ინვესტიციები

ჩვენი იურიდიული კომპანია გაგიწევთ მაღალი ხარისხის კვალიფიციურ მომსახურებას, ამ სფეროსთვის დამახასიათებელი ყველა საჭირო იურიდიული და წარმომადგენლობითი მიმართულებით, მათ შორის: სასესხო და წილობრივი ინვესტირების პროექტებში ტრანზაქციების სტრუქტურირების, საინვესტიციო ობიექტების იურიდიული შესწავლისა და შესაბამისი ხელშეკრულებების შედგენის გზით და სხვა.