საერთაშორისო კერძო სამართალი

საერთაშორისო კერძო სამართალი არის შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც გავლენა აქვს ჩვენი ქვეყნის და მისი მოქალაქეების სამართლებრივ მდგომარეობაზე.
ჩვენ გთავაზობთ :
• საერთაშორისო ხელშეკრულებების მომზადებას;
• მოლაპარაკებების წარმოებას, ხელშეკრულების მარეგულირებელი კანონდებლობის ანალიზს და დასკვნების მომზადებას;
• საერთაშორისო გადამზიდავ და გადამყვან კომპანიებთან ურთიერთობას;
• უცხო ქვეყნის სასამართლოსა თუ არბიტრაჟის გადაწყვეტილებების საქართველოში აღსრულების პროცესში.