საერთაშორისო კერძო სამართალი

საერთაშორისო კერძო სამართალი არის შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც გავლენა აქვს ჩვენი ქვეყნის და მისი მოქალაქეების სამართლებრივ მდგომარეობაზე.

  ჩვენ გთავაზობთ :

  • საერთაშორისო ხელშეკრულებების მომზადებას;
  • მოლაპარაკებების წარმოებას, ხელშეკრულების მარეგულირებელი კანონდებლობის ანალიზს და დასკვნების მომზადებას;
  • საერთაშორისო გადამზიდავ და გადამყვან კომპანიებთან ურთიერთობას;
  • უცხო ქვეყნის სასამართლოსა თუ არბიტრაჟის გადაწყვეტილებების საქართველოში აღსრულების პროცესში.