სადაზღვევო სამართალი

იურიდიული კომპანია „ლეგალ დეველოპმენტი“ სერვისი გულისხმობს ჩვენი კლიენტების მომსახურებას სადაზღვევო სამართლის მიმართულებით, რაც ძირითადად მოიცავს ქონებისა და პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სამართლებრივ მხარდაჭერას, სადაზღვევო სტრატეგიის სწორად შერჩევასა და სადაზღვევო პროდუქტების შეძენასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებასა და სამართლებრივ ანალიზს.
ჩვენი იურისტების მომსახურება რა თქმა უნდა არ შემოიფარგლება ქონსალთრინგით და ისინი დაგეხმარებიან სადაზღვევო კომპანიასთან ნებისმიერ საკითხზე წარმოშობილი უთანხმოების სწრაფად და ეფექტურად მოგვარებაში.