პირველი სექტემბრიდან, ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა სოციალური მუშაკის დისკრეციული უფლება აღარ იქნება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ “დღის კურიერში” ისაუბრა.
“ბუნებრივია სოციალური მუშაკის დისკრეციული უფლებით არის ამ ეტაპზე ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა, თუმცა სხვადასხვა უწყებების ჩართულობით ხდება და სახელმწიფოსთვის ეს არის ერთ-ერთი უკიდურესი გადაწყვეტილება, ბავშვის ოჯახიდან განცალკევება და სახელმწიფო ზრუნვაში გადაყვანა. რაც შეეხება გაშვილების მიზნით გამოყვანას, გაშვილებას ძალიან მკაცრად აკონტროლებს შვილად აყვანის შესახებ კანონი, მკაცრად გაწერილი პროცედურებია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბავშვის გაშვილება, მათ შორის არის სასამართლო გადაწყვეტილება.
სისტემური პრობლები რა თქმა უნდა არსებობს, მათ შორის არის ის, რომ სოციალურ მუშაკს აქვს დისკრეციული უფლება გადაწყვეტილების მიღებისა, რომელიც არც საერთშორისო კანონმდებლობით არ არის მიზანშეწონილი და ბუნებრივია საქართველოს კანონმდებლობაშიც ეს ერთ-ერთი ხარვეზი იყო. სწორედ ამიტომ, პირველი სექტემბრიდან სოციალური მუშაკი არ იქნება ერთადერთი გადაწყვეტილების მიმღები პირი და მას ექნება ვალდებულება, რომ სასამართლოში წარდგეს ამ მოთხოვნით და სასამართლო ჩაერთვება, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უწყება, რომელიც გადაწყვეტს ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა არ გამოყვანის საკითხს,”-განაცხადა “დღის კურიერში” ჯანდაცვის მინისტრის მოაგდილე თამარ ბარკალაიამ.
ბავშვთა უფლებების შესახებ კოდექსში ცვლილებები 1 სექტემბრიდან შევა ძალაში. ცვლილებები გულისხმობს სხვადასხვა პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, მათ შორის სიღარიბის გამო ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების სასამართლოს გზით დადგენას და ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკის შეფასების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება აღარ იქნება, საკითხი სასამართლოს გზით გადაწყდება.
წყარო : https://rustavi2.ge/

Add your Comment