იურიდიული კომპანია ,,ლეგალ დეველოპმენტი“ (Legal Development) წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან იურიდიული ფირმას საქართველოს მასშტაბით და არის იურიდიული მხარდაჭერის, საადვოკატო საქმიანობისა და სამართლებრივი კონსულტაციების/მომსახურეობების გამწევი მაღალკვალიფიციური კომპანია.

,,ლეგალ დეველოპმენტი“ (Legal Development) დიდი გამოცდილების, პროფესიონალიზმისა და მაღალი მომსახურების ხარისხის მქონე იურიდული კომპანიაა. საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრინციპების გამოყენებით, ,,ლეგალ დეველოპმენტის“ (Legal Development) მომსახურება ეფუძნება ურთიერთნდობას, პატიოსნებას, პასუხისმგებლობის განსაკუთრებულ გრძნობასა და მის თანამშრომელთა  პროფესიონალიზმს.

,,ლეგალ დეველოპმენტი“ (Legal Development) საქმიანობის ფარგლები არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, შესაბამისად ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მომსახურეობას, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ სამართლებრივი დავების წარმართვის მიმართულებით საქართველოს და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში, ადგილობრივ თუ უცხოურ არბიტრაჟში, აგრეთვე საერთაშორისო სასამართლოებში.

,,ლეგალ დეველოპმენტი“ (Legal Development) ძირითადი სამუშაო/მომსახურების ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული და აზერბაიჯანული რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას, თანაბარი წარმატებით მოემსახუროს როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ კლიენტებს.

იურიდიული კომპანია ,,ლეგალ დეველოპმენტი“ უზრუნველყოფს თქვენი იურიდიული და ბიზნეს ინტერესების დროულ და ხარისხიან დაცვას. ,,ლეგალ დეველოპმენტის“ (Legal Development) გუნდი თქვენ და თქვენს კომპანიას სათანადო დროსა და ყურადღებას დაგითმობთ, რათა სრულფასოვნად აღმოფხვრას თქვენს წინაშე არსებული პრობლემები/საკითხები და ასევე დაგეხმარებათ თქვენს მიერ განსახორციელებელ ქმედებებში იურიდიული ნიუანსებისა და პროცედურების სწორად და ეფექტურად შესრულებაში.

იურიდიული კომპანია ,,ლეგალ დეველოპმენტი“ კლიენტებს სთავაზობს იურიდიული ხასიათის სრულ მომსახურებას სამართლის ყველა ძირითად დარგში. ამგვარად, ,,ლეგალ დეველოპმენტის“ (Legal Development) იურიდიული პარტნიორობა ნიშნავს მაღალი ხარისხის მომსახურების მიღებას სამართლის, მენეჯმენტის, საერთაშორისო სტანდარტიზაციის, პროექტის მენეჯმენტის, მარკეტინგის, მშენებლობის, ბრენდინგის და სხვა მრვალ სფეროში.

 
ჩვენს შესახებ

კლიენტები

00 %

მოგებული საქმეები

00

ერთგული კლიენტი

00 +

პირადი ადვოკატი

00 %

უარყოფილი საქმეები

სერტიფიცირებული ადვოკატები

გაიცანით ჩვენი ექსპერტები