იურიდიული აუთსორსინგი

იურიდიული აუთსორსინგი გულისხმობს კლიენტი კომპანიის ოფისში იურისტების მივლინებას, კონკრეტულ პროექტზე კონსულტაცია ჩვენს ოფისებში, წარმომადგენლობას ნებისმიერ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობაში, კლიენტის ინტერესების წარმომადგენლობას სასამართლოებში მიმდინარე დავისას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას და, ასევე, ზეპირი ან/და წერილობითი კონსულტაცია ონლაინ რეჟიმში.

Legal Development -ის იურიდიულ დეპარტამენტს საქართველოში მრავალწლიანი მუშაობისგამოცდილება აქვს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში, მათ შორის ენერგეტიკის, საბანკო, სადაზღვევო, სავაჭრო, სამშენებლო,საწარმოო, სატელეკომუნიკაციო, კავშირგაბმულობის, ბუნებრივი რესურსების, სადისტრიბუციო და სხვა სფეროებში.